Pociągi

Typy kolei

W sferze kolei wyróżnia się dzisiaj naprawdę szeroki zakres rozlicznych rodzajów funkcji, jakie ten środek transportu zbiorowego ma pełnić. Mowa w związku z tym o rozmaitych kategoriach kolei. Warto popatrzeć poniżej na charakterystykę głównych podtypów.

Kolej międzyregionalna

Jest to inaczej kolej międzyregionalna, a więc kolej dalekobieżna, która wiąże się z międzymiastowym zastosowaniem linii magistralnych. Pozwala ona na osiąganie naprawdę dużych prędkości, a co za tym idzie wysokie są parametry techniczne, jakość i poziom taboru. Pociągi tego typu nie zatrzymują się na mało istotnych przystankach, bowiem celem nadrzędnym jest koncentrowanie się na uwzględnianiu jedynie ważniejszych znaczeniem struktur osadniczych.

Kolej regionalna

Jak wskazuje na to już samo nazewnictwo, jest to kolej oparta na przemieszczaniu się w zasięgu lokalnym. Są wówczas obsługiwane wszelkie miejsca i punkty ulokowane na danej trasie, bez wyjątku. Nie ma tu znaczenia określony dystans relacji pociągów, to związane jest z regionalnymi warunkami sieci.

Kolej lokalna

Podobnie do wcześniej wspomnianej kolei regionalnej, kolej lokalna stanowi podsystem w transporcie kolejowym, który wchodzi w skład szerszej sieci, to jest sieci krajowej. Pociągi kursują tu między miejscowościami na przykład danego regionu, czy też województwa.

Kolej aglomeracyjna

Inaczej na ten rodzaj transportu masowego mówi się kolej podmiejska. Jest to transport organizowany w obszarze aglomeracji, w konsekwencji czego można mówić między innymi o podkategorii jaką jest szybka kolej miejska.

Artykuł przy współpracy z